Οικοδομικές Άδειες

Οικοδομικές άδειες για ανεγέρσεις κατοικιών – προσθήκες καθ΄ ύψος και κατ΄επέκταση – εσωτερικές διαρρυθμίσεις – εργασίες μικρής κλίμακας – νομιμοποιήσεις - κατεδαφίσεις. Περισσότερα

Κατασκευές - Επιβλέψεις

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή-επίβλεψη κατοικιών, την αποπεράτωση οικοδομών και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Περισσότερα

Ανακαινίσεις - Εσωτερικές Διαμορφώσεις

Ανακαινίσεις – Διαμορφώσεις και αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων σε κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών σας αναγκών. Περισσότερα

Άδειες Λειτουργίας Κατ/μάτων - Αλλαγές Χρήσης

Αποτύπωση καταστήματος – Βεβαίωση κύριας χρήσης – Αλλαγή χρήσης εφόσον απαιτείται. Περισσότερα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών πού ορίζει ο σκοπός χρήσης τους. Περισσότερα

Αποτυπώσεις

Οι αποτυπώσεις γίνονται με τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας πού διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ποιότητα των μετρήσεων. Περισσότερα

Χαράξεις

Έχοντας πολυετή εμπειρία σε χαράξεις μεγάλων κατασκευαστικών έργων, τα τοπογραφικά όργανα και οι μέθοδοι πού χρησιμοποιούμε εξασφαλίζουν την ακρίβεια των σημείων χάραξης. Περισσότερα

Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κτηματολογίου καθώς και τη συμπλήρωση των δηλώσεων των ακινήτων.  Περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών παρέχουμε διάφορες υπηρεσίες. Περισσότερα

Οδοποιία - Συγκοινωνιακές Μελέτες

Εκπονούνται μελέτες οδοποιίας και συγκοινωνιακές μελέτες σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές. Περισσότερα

Πίνακες Χιλιοστών - Κοινοχρήστων

Σύνταξη πίνακα χιλιοστών-κοινοχρήστων για την σύνταξη συμβολαίων οριζόντιας ιδιοκτησίας. Περισσότερα

Μονώσεις Ταρατσών - Ελαιοχρωματισμοί

Αναλαμβάνουμε και μεμονωμένες οικοδομικές εργασίες όπως ελαιοχρωματισμούς και μονώσεις ταρατσών και υπογείων. Περισσότερα